Lankana Coatsin Red Heart Sport Socks Color, jota meni n.25 g, puikot 2,5mm bambut.
296855.jpg